Статистикийн аргачлал


Статистикийн аргачлал, арга зүйн мэдээллийн сан

Таних тэмдэг Заавар аргачлалын нэр Товч агуулга Ангилал Татах
Нийгмийн үзүүлэлт
Хүн амын амжиргааны доод түвшин Нөөц ашиглалтын хүснэгт, салбар хоорондын тэнцэл байгуулах аргачлал "ҮСХ-ны даргын 2013 оны 12-р сарын 25-ны 01/151 тоот тушаал" Хүн амын амжиргаа Татах
Байгаль орчны статистикийн үзүүлэлт Байгаль орчны статистикийн үзүүлэлтийг тооцох аргачлал Байгаль орчин Татах
Аялал жуулчлалын статистикийн үзүүлэлт Аялал жуулчлалын статистикийн үзүүлэлт, тооцох аргачлал Соёл, аялал жуулчлал, биеийн тамир, спорт Татах
Авлигын индекс Авлигын индексийг тооцох аргачлал Хүний хөгжил Татах
Хүн амын статистикийн үндсэн үзүүлэлт Хүн амын статистикийн үндсэн үзүүлэлт тооцох аргачлал Хүн ам Татах
Хүний хөгжлийн индекс Хүний хөгжлийн индексийг тооцох аргачлал Хүний хөгжил Татах
Монгол улсын мянганы хөгжлийн зорилтын шалгуур үзүүлэлт Монгол улсын мянганы хөгжлийн зорилтын шалгуур үзүүлэлтүүдийг тооцох аргачлал Хүний хөгжил татах
  ӨНЭЗС-ны өрхийн нэрсийн жагсаалт гаргах загвар ӨНЭЗС нь өрхөд суурилсан нийгэм эдийн засгийн мэдээллийг түшиглэн Монгол Улсын хүн амын амьжиргааны байдал, ядуурал, өрхийн орлого, зарлага хэрэглээ болон бусад үзүүлэлтийг тодорхойлох үндсэн зорилготой. Сонгогдсон багийн өрхийн жагсаалт татах
  АХС-ны өрхийн нэрсийн жагсаалт гаргах загвар Арван тав ба түүнээс дээш насны хүн амын хөдөлмөр эрхлэлтийн талаарх бүхий л мэдээллийг тухайн үеийн болон байнгын идэвхиэр тодорхойлон гаргана. Сонгогдсон багийн өрхийн жагсаалт татах
Эдийн засгийн үзүүлэлт
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн болон үндэсний нийт орлого тооцох аргачлал "ҮСХ-ны даргын 2013 оны 11-р сарын 26-ны өдрийн 01/134 тоот тушаал" Үндэсний тооцоо Татах
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийг улирлаар тооцох аргачлал "ҮСХ-ны даргын 2013 оны 11-р сарын 26-ны өдрийн 01/134 тоот тушаал" Үндэсний тооцоо Татах
Үндэсний тооцооны данс Үндэсний тооцооны данс байгуулах аргачлал "ҮСХ-ны даргын 2013 оны 11-р сарын 26-ны өдрийн 01/134 тоот тушаал" Үндэсний тооцоо Татах
Гадаад худалдааны бараа Гадаад худалдааны барааны статистикийн үзүүлэлтийг тооцох аргачлал Төлбөрийн тэнцэл, гадаад худалдаа Татах
Бараа үйлчилгээний данс Бараа үйлчилгээний данс байгуулах аргачлал "ҮСХ-ны даргын 2009 оны 11-р сарын 04-ны өдрийн 01/137 тоот тушаал" Үндэсний тооцоо Татах
Монгол улсын төлбөрийн тэнцэл Монгол улсын төлбөрийн тэнцэлийг боловсруулах аргачлал "МУ-ын Ерөнхийлөгч, "ҮСХ-ны даргын 2012 оны 04-р сарын 13-ны өдрийн 30/1/28" Төлбөрийн тэнцэл, гадаад харилцаа Татах
Мэдээлэл, харилцаа холбоо, технологийн статистикийн үзүүлэлт Мэдээлэл, харилцаа холбоо, технологийн статистикийн үзүүлэлтийг тооцох аргачлал Тээвэр, харилцаа холбоо Татах
Аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийн индекс Аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийн индекс тооцох аргачлал Аж үйлдвэр Татах
Зочид буудал, зоогийн газрын статистикийн үзүүлэлт Зочид буудал, зоогийн газрын статистикийн үзүүлэлтийг тооцох аргачлал Худалдаа, үйлчилгээ Татах
Тээврийн статистикийн үзүүлэлт Тээврийн статистикийн үзүүлэлтийг тооцох аргачлал Тээвэр, харилцаа, холбоо Татах
Бизнис регистрийг байгуулж, хөтлөх Бизнис регистрийг байгуулж, хөтлөх аргачлал Бизнис регистр Татах
Түлш, эрчмийн баланс Түлш, эрчмийн баланс зохиох аргачлал Аж үйлдвэр Татах
Мөнгө, зээл, үнэт цаасны статистикийн үзүүлэлт Мөнгө, зээл, үнэт цаасны статистикийн үзүүлэлтийг тооцох аргачлал Мөнгө, банк, даатгал Татах
Хүнсний аюулгүй байдлын статистикийн үзүүлэлт Дотоод худалдааны статистикийн үзүүлэлтийг тооцох аргачлал Худалдаа, үйлчилгээ Татах
Монгол улсын төлбөрийн тэнцэл Монгол улсын төлбөрийн тэнцлийг боловсруулах аргачлал Төлбөрийн тэнцэл, гадаад харилцаа Татах
  Хүнсний аюулгүй байдлын статистикийн үзүүлэлт Хүнсний аюулгүй байдлын статистикийн үзүүлэлтийг тооцох аргачлал   Татах
  Хүнсний аюулгүй байдлал хангамжийн статистикийн үзүүлэлт Хүнсний аюулгүй байдлал хангамжийн статистикийн үзүүлэлтийг тооцох аргачлал   Татах
  НАХ-н судалгааны заавар Макро эдийн засгийн түвшин, эдийн засгийн нөөцийн эх үүсвэр, бүтэц, эдийн засгийн салбар хоорондын харилцаа, тэдгээрийн уялдаа, холбоо зэрэг асуудлыг судлах, эдийн засгийн чиш хандлага, таамаглалд дүн шинжилгээ боломжийг бүрдүүлнэ. НАХ Татах

 

            7 хоногийн үнийн мэдээ

 /2021 оны 03-р сарын 03-ны байдлаар/

              Нэр төрөл Үнэ /төг/
  Гурил, I зэрэг, кг

1417

  Хонины мах, 

9500

  Үхрийн мах, кг

10000

  Ямааны ястай мах, кг

9000

  Элсэн чихэр, кг 2397
  Цагаан будаа, кг

2383

  Шингэн сүү, л

3000

  Ноолуур, кг

-

  Бензин, А-80 1500
  Бензин, А-92

1567

  Дизелийн түлш

2237

  Боодолтой өвс 10000

 


     7 хоногийн үнийн динамик дэлгэрэнгүй
          2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021