МЭДЭЭНИЙ МАЯГТУУД


ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН МЭДЭЭНИЙ МАЯГТ:

Мэдээний нэр
Маягтын нэр
Файлыг татах
Аж ахуйн нэгж, байгууллагын 20.... оны үйл ажиллагааны дэлгэрэнгүй мэдээ ААНБ-1 Татах
Аж ахуйн нэгж, байгууллагын 20.... оны үйл ажиллагааны хураангуй мэдээ ААНБ-2 Татах
Ногоон ажлын байрны судалгаа ААНБ-3 Татах
Жимс, жимсгэний талбай, хураасан ургацын мэдээ А-ХАА-5 Татах
Аж ахуйн нэгж, байгууллагын тариалсан талбайн эцсийн мэдээ А-ХАА-7а Татах
Өрхийн тариалсан талбайн эцсийн мэдээ А-ХАА-7б Татах
Өрх, аж ахуйн нэгж, байгууллагын ургац хураалт, хадлан тэжээл бэлтгэлийн оны мэдээ А-ХАА-9 Татах
Мах боловсруулах үйлдвэрийн бэлтгэсэн малын мэдээ А-ХААБ-1 Татах
Дулааны эрчим хүчний 20.... оны баланс АҮ-3 Татах
Олборлосон нүүрсний 20.... оны баланс АҮ-4 Татах
Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын 20.... оны гүйцэтгэл ХО-3Б Татах
Хот, нийтийн аж ахуй үйлчилгээний 20.. оны жилийн мэдээ НҮ-1 Татах
Нийгмийн зарим үзүүлэлтийн 20... оны мэдээ НЗҮ-1 Татах
Хүн амын шилжих хөдөлгөөний жилийн эцсийн тайлан ХА-2 Татах
Суурин хүн амын 20.... оны жилийн эцсийн тайлан ХА-3 Татах
Хэвлэгдсэн ном тохимлын 20... оны жилийн эцсийн мэдээ ХТ-1 Татах
Сонин, сэтгүүлийн 20... оны жилийн эцсийн мэдээ СС-1 Татах
Аж ахуйн нэгж байгууллагын өртөг, зардлын судалгаа CXT-1 Татах
Худалдаа эрхэлдэг аж ахуйн нэгж байгууллагын худалдааны нэмэгдлийн судалгаа CXT-2 Татах
Аж ахуйн нэгж байгууллагын нэмэгдсэн өртгийн албан татварын судалгаа CXT-3 Татах
Тээврийн үйл ажиллагаа эрхлэдэг аж ахуйн нэгж байгууллагын тээврийн нэмэгдлийн судалгаа CXT-4 Татах


УЛИРЛЫН МЭДЭЭНИЙ МАЯГТ:

Мэдээний нэр
Маягтын нэр
Файлыг татах
Барилга байгууламж, обьектын 20... оны ...-р улирлын мэдээ ББО-1 Татах
Барилга байгууламжийн өртгийн 20... оны...-р улирлын судалгаа ББӨ-1 Татах
Авто, усан замын тээврийн 20... оны ...-р улирлын тээвэрлэлтийн мэдээ Т-1 Татах
Шуудан, холбоо, интернетийн үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагын үйлчилгээний 20... оны улирлын тайлан ШХИҮ-1 Татах
Худалдаа эрхэлдэг аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагааны 20... оны ...-р улирлын мэдээ ХУ-1 Татах
Худалдаа эрхэлдэг аж ахуйн нэгжийн хүнсний гол нэр төрлийн барааны татан авалт, үлдэгдлийн 20... оны ...-р улирлын мэдээ ХУ-1б Татах
Зоогийн газрын үйл ажиллагааны 20... оны улирлын тайлан ЗГ-1а Татах
Зочид буудлын үйл ажиллагааны 20... оны улирлын тайлан ЗБ-1а Татах
Аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа эрхэлдэг ААНБ-ын 20... оны улирлын мэдээ АЖ-1а Татах
Мал эмнэлэгийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг аж ахуйн нэгжийн 20... оны ...-р улирлын мэдээ МЭ-1 Татах
Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ эрхэлдэг ААНБ-ын үйл ажиллагааны  20... оны ...-р улирлын мэдээ БЗҮ-1 Татах
Аж ахуйн нэгж, байгууллагын бүртгэлийн улирлын мэдээ БР-1 Татах
Салбар, охин, толгой, компаний бүртгэлийн мэдээ БР-2 Татах
Төрийн бус байгууллагын 20.... оны ....-р улирлын мэдээ ТББ-1 Татах
Нийгэм, бие хүнд үзүүлэх үйлчилгээ эрхэлдэг аж ахуйн нэгжийн 20... оны ...-р улирлын мэдээ НБХҮ-1 Татах
Мэргэжлмйн түр сургалтын үйл ажиллагаа эрхэлдэг аж ахуйн нэгжийн 20... оны ...-р улирлын мэдээ МТС-1 Татах
Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил эрхэлдэг хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгжийн 20... оны ...-р улирлын мэдээ ЭШС-1 Татах
Чөлөөт цаг, соёл, биеийн тамирын үйл ажиллагаа эрхэлдэг хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгжийн 20... оны ...-р улирлын мэдээ СБТ-1 Татах
Сүм хийдийн үйл ажиллагааны 20... оны ...-р улирлын мэдээ СХ-1 Татах
Орон сууц, нийтийн аж ахуйн 20.... оны ...-р улирлын мэдээ ОСНАА-1 Татах
Хүн амын ердийн хөдөлгөөний хагас жил, жилийн 20.... оны тайлан ХА-1 Татах
Ашиглалтад орсон сууцны байшин, бие даасан тохилог сууц болон нийтийн байрны  20... оны ....-р хагас/бүтэн жилийн мэдээ A-ОС-3 Татах
Буулгасан сууцны байшин, бие даасан тохилог сууц болон нийтийн байрны  20... оны ....-р хагас/бүтэн жилийн мэдээ A-ОС-4 Татах
Аж ахуйн нэгж байгууллагын хөрөнгө, хөрөнгө оруулалтын улирлын судалгаа ХО-1 Татах

 

САРЫН МЭДЭЭНИЙ МАЯГТ:

Мэдээний нэр
Маягтын нэр
Файлыг татах

Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэл, борлуулалтын 20… оны …-р сарын мэдээ 

А-АҮ1 Татах
Мал төллөлт, төл бойжилтын мэдээ А-ХАА-1 Татах
Том малын зүй бүсийн хорогдлын мэдээ А-ХАА-2 Татах
Хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний үний 20... оны .... сарын мэдээ А-ХАА-3 Татах
Тариалсан талбайн мэдээ А-ХАА-6 Татах
Ургац хураалт, хадлан тэжээл бэлтгэлийн мэдээ А-ХАА-8 Татах
Үйлдвэрлэгчийн үнийн 20.... оны ....-р сарын мэдээ ҮҮМ-1 Татах
            7 хоногийн үнийн мэдээ

 /2021 оны 03-р сарын 03-ны байдлаар/

              Нэр төрөл Үнэ /төг/
  Гурил, I зэрэг, кг

1417

  Хонины мах, 

9500

  Үхрийн мах, кг

10000

  Ямааны ястай мах, кг

9000

  Элсэн чихэр, кг 2397
  Цагаан будаа, кг

2383

  Шингэн сүү, л

3000

  Ноолуур, кг

-

  Бензин, А-80 1500
  Бензин, А-92

1567

  Дизелийн түлш

2237

  Боодолтой өвс 10000

 


     7 хоногийн үнийн динамик дэлгэрэнгүй
          2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021